ตรวจโควิด-19

www.covidtestcnx.org​

ศูนย์บริการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่สาเหตุของโรคโควิด-19 (Covid-19) ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง (ณ จริงใจ มาร์เก็ต และแบบบริการถึงที่หมาย) สามารถทราบผลการตรวจหลังจากเก็บตัวอย่างส่งตรวจภายใน 1-2 วันทำการ 

รายการตรวจโควิด-19

– แบบ RT PCR ราคา 2,500 บาท

– แบบ RT PCR + เอกสาร fit to fly ราคา 3,500 ยาท

โดยให้บริการตรวจสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (รวมถึงชาวต่างชาติ)

ท่านจำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์, พร้อมเพย์ และไลน์ เพื่อขอรับบริการการตรวจ

ก่อนอื่นทางศูนย์บริการจะขอให้ท่านตอบคำถามเล็กน้อยไม่เกิน 5 นาที โดยจะเก็บคำตอบของท่านเป็นความลับ ขอให้ท่านตอบคำถามอย่างถูกต้องและแท้จริง เพื่อประเมินความจำเป็นในการรับบริการตรวจ

ขั้นตอนโดยย่อ

1. ตอบแบบสอบถามสั้นๆ

2. จองวัน-เวลา ตรวจ

3. ชำระเงินโดยพร้อมเพย์ หรือโอนผ่านเลขบัญชี

4. รอการยืนยันการตรวจทาง email และ SMS

คำแนะนำ:

ในการตรวจหาเชื้อโรค covid-19 มีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางโพรงจมูกและในลำคอ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากผู้เข้ารับการตรวจ ดังนั้นทางศูนย์บริการจึงไม่แนะนำให้ตรวจในเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่มีความเสี่ยง

*** สถานที่ตรวจ ***
ท่านสามารถเข้ารับการเก็บตัวอย่างส่ง ตรวจโควิด -19 เพื่อหาเชื้อ โควิด -19 ได้ที่
==> “โครงการจริงใจมาร์เก็ต (Jing Jai Market)” ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

Google Map : https://goo.gl/maps/cqxydLfNNfHoBNkGA
สามารถรับการตรวจโควิด -19 ได้ในวันทำการ ทุกวันจันทร์, พุธ, และวันศุกร์
เวลา 08:30 – 12:00 น. 
ท่านที่สนใจเข้ารับการตรวจจะต้องทำการลงทะเบียน จองคิว และชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร: 064-347-7513

หรือที่ ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์

โทร: 053-936027