Introduction_th

ตรวจโควิด-19
www.covidtestcnx.org​

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่สาเหตุของโรคโควิด-19 (Covid-19) ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง (ณ จริงใจ มาร์เก็ต และแบบบริการถึงที่หมาย) สามารถทราบผลการตรวจหลังจากเก็บตัวอย่างส่งตรวจภายใน 1-2 วันทำการ 

รายการตรวจโควิด-19 ให้บริการดังนี้
– แบบ RT PCR ราคา 2,500 บาท
– แบบ RT PCR + เอกสาร fit to fly ราคา 3,500 บาท 
เปิดให้บริการวัน อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 8:30-11:00 น.

– แบบ ATK Professional use ราคา 350 บาท 
– แบบ ATK Professional use + ใบรับรองแพทย์ ราคา 400 บาท
เปิดให้บริการวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.
เปิดให้บริการวัน อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 8:30-11:00 น.
หมายเหตุ หากต้องการใบรับรองแพทย์ จะได้รับหลัง 16:00น.เป็นต้นไป

โดยให้บริการตรวจสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ท่านจำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์, พร้อมเพย์ และไลน์ เพื่อขอรับบริการการตรวจ

ขั้นตอน
1. ตอบแบบสอบถามสั้นๆ (คำตอบของท่าน จะถูกเก็บให้เป็นความลับ)
2. จองวัน-เวลา ตรวจ
3. ชำระเงินโดยพร้อมเพย์ หรือโอนผ่านเลขบัญชี
4. รอการยืนยันการตรวจทาง email และ SMS

คำแนะนำ:
ในการตรวจหาเชื้อโรค covid-19 มีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางโพรงจมูกและในลำคอ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากผู้เข้ารับการตรวจ ดังนั้นทางศูนย์บริการจึงไม่แนะนำให้ตรวจในเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่มีความเสี่ยง

*กรณีตรวจแบบ ATK Professional use เมื่อผลเป็นบวกจำเป็นต้องยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ในหน่วยงานที่ท่านมีสิทธิรักษา*

*** สถานที่ตรวจ ***
ท่านสามารถเข้ารับการเก็บตัวอย่างส่ง ตรวจโควิด -19 เพื่อหาเชื้อ โควิด -19 ได้ที่
==> “โครงการจริงใจมาร์เก็ต (Jing Jai Market)” ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

Google Map : https://goo.gl/maps/cqxydLfNNfHoBNkGA

ท่านที่สนใจเข้ารับการตรวจจะต้องทำการลงทะเบียน จองคิว และชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 064-347-7513

หรือที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร: 053-936027