ตรวจโควิด-19

www.covidtestcnx.org​

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่สาเหตุของโรคโควิด-19 (Covid-19) ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง (ณ จริงใจ มาร์เก็ต และแบบบริการถึงที่หมาย) สามารถทราบผลการตรวจหลังจากเก็บตัวอย่างส่งตรวจภายใน 1-2 วันทำการ 

ราคาการตรวจ COVID-19 PCR Test 2,500 บาทนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

โดยให้บริการตรวจสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (รวมถึงชาวต่างชาติ)

ท่านจำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์, พร้อมเพย์ และไลน์ เพื่อขอรับบริการการตรวจ

ก่อนอื่นทางโครงการจะขอให้ท่านตอบคำถามเล็กน้อยไม่เกิน 5 นาที โดยจะเก็บคำตอบของท่านเป็นความลับ ขอให้ท่านตอบคำถามอย่างถูกต้องและแท้จริง เพื่อประเมินความจำเป็นในการรับบริการตรวจ

ขั้นตอนโดยย่อ

1. ตอบแบบสอบถามสั้นๆ

2. จองวัน-เวลา ตรวจ

3. ชำระเงินโดยพร้อมเพย์

4. รอการยืนยันการตรวจทาง email และ SMS

คำแนะนำ:

ในการตรวจหาเชื้อโรค covid-19 มีการเก็บสิ่งส่งตรวจทางโพรงจมูกและในลำคอ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากผู้เข้ารับการตรวจ ดังนั้นทางโครงการจึงไม่แนะนำให้ตรวจในเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่มีความเสี่ยง